Usługi dietetyczne

I. Postanowienia ogólne

A. W ramach pierwszego zamówienia (nie dotyczy zestawu testowego) jednorazowo dietetycy "Muy Bueno" są do Państwa dyspozycji w jednym z wybranych gabinetów na terenie aglomeracji śląskiej. Spotkanie konsultacyjno-dietetyczne obejmuje :

 • analizę i ocenę składu ciała metodą bioimpedancji,
 • wywiad medyczno-żywieniowy wraz z analizą dotychczasowych nawyków żywieniowych,
 • dostosowanie odpowiednich zaleceń żywieniowych w zależności od wskazanych potrzeb.

B. W ramach korzystania z diety "Muy Bueno" dietetycy zapraszają na wizytę kontrolną z 50% zniżką w cenie 30,00 zł. (słownie : trzydzieści złotych 00/100). Wizyta obejmuje :

 • analizę i ocenę składu ciała metodą bioimpedancji,
 • monitorowanie postępów.

C. Po zakończeniu korzystania z diety "Muy Bueno" dietetycy opracują jadłospis na 7 dni dostosowany do potrzeb konkretnej osoby z 50% zniżką w cenie 60,00 zł. (słownie : sześćdziesiąt złotych 00/100).

II. Osoby nie korzystające z diety "Muy Bueno" zachęcamy do wizyty u naszych dietetyków, którzy oferują :

A. Jednorazową konsultację dietetyczną obejmującą :

 • analizę i ocenę składu ciała metodą bioimpedancji,
 • wywiad medyczno-żywieniowy wraz z analizą dotychczasowych nawyków żywieniowych,
 • materiały edukacyjne dotyczące danej jednostki chorobowej, w tym produktów i potraw dozwolonych i zabronionych w cenie : 60,00 zł. (słownie : sześćdziesiąt złotych 00/100).

B. Konsultacje dietetyczne wraz z jadłospisem na 7 dni obejmującą :

 • analizę i ocenę składu ciała metodą bioimpedancji,
 • wywiad medyczno-żywieniowy wraz z analizą dotychczasowych nawyków żywieniowych,
 • materiały edukacyjne dotyczące danej jednostki chorobowej, w tym produktów i potraw dozwolonych i zabronionych w cenie : 120,00 zł. (słownie : sto dwadzieścia złotych 00/100).

C. Konsultacje dietetyczne wraz z jadłospisem na 14 dni obejmującą :

 • analizę i ocenę składu ciała metodą bioimpedancji,
 • wywiad medyczno-żywieniowy wraz z analizą dotychczasowych nawyków żywieniowych,
 • materiały edukacyjne dotyczące danej jednostki chorobowej, w tym produktów i potraw dozwolonych i zabronionych w cenie : 200,00 zł. (słownie : dwieście złotych 00/100).

D. Wizyty kontrolne, w ramach których dietetyk przeprowadzi :

 • analizę i ocenę składu ciała metodą bioimpedancji,
 • monitorowanie postępów,
 • modyfikację obecnego jadłospisu w zależności od wskazanych potrzeb w cenie : 60,00 zł. (słownie : sześćdziesiąt złotych 00/100).
dietetyk

Miejsce i czas wizyty u Specjalisty dietetyka można ustalać
telefonicznie w godz. 9:00 do 17:00 pod numerem tel. 530 062 530, mailowo : dietetyk@muybueno.pl