Regulamin zamówień

Regulamin świadczenia usług dostawy posiłków w ramach sprzedaży z dostawą do domu "Diety Muy Bueno by Don Martinez"

I. Postanowienia ogólne

 1. Klientami mogą być osoby fizyczne które ukończyły 18 lat, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadając osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu zaciągać zobowiązania.
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania pod wskazany adres i w ustalonym czasie dowolnie wybranego zestawu diet opisanych i opatrzonych  ceną w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.muybueno.pl
 3. Dieta testowa to dwudniowy zestaw taki sam, jaki otrzymują inni klienci danego dnia, jednak po niższej cenie. Z diety testowej można skorzystać tylko jeden raz.

II. Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez złożenie dyspozycji za pośrednictwem strony www.muybueno.pl, lub telefonicznie pod numer 509 167 546 czynnym od 08:00 do 18:00
 2. Zamówienie uważane jest za przyjęte z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego przyjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie zawiera dane Zamawiającego, rodzaj diety i datę poszczególnych dostaw. Potwierdzenie może nastąpić także za pośrednictwem  SMS-a lub telefonicznie. Warunkiem koniecznym realizacji złożonego zamówienia jest jego opłacenie systemem PayU lub dostarczenie wykonania przelewu metodą tradycyjną na adres mailowy: zamowienia@muybueno.pl 
 3. Zamówienia wraz z potwierdzeniem przelewu złożone do godziny 21:00 realizowane będą nie wcześniej niż po 48 godzinach oraz nie później niż po 72 godzinach od złożenia zamówienia.
 4. Poza informacjami wymaganymi do złożenia zamówienia Zaleca się poinformowanie Muy Bueno o alergiach, ewentualnie innych dolegliwościach związanych z reakcją organizmu na składniki pokarmowe. Niestety nie ma możliwości modyfikacji oraz wykluczeń produktów z ustalonego jadłospisu indywidualnie pod preferencje klienta. W przypadku alergii lub nietolerancji pokarmowych, należy zapoznać się z bieżącym jadłospisem, w celu weryfikacji możliwości spożycia przygotowanych posiłków.
 5. Klient uprawniony jest do zawieszenia Zamówienia na konkretny dzień lub okres z wyprzedzeniem 2-dniowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dieta@muybueno.pl. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, o jaką Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenia Zamówienia. Zawieszenie zamówienia uważane jest za przyjęte z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego przyjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej zawieszenia.
 6. W przypadku wybrania opcji bez weekendów klient także uprawniony jest do anulowania zamówienia na konkretny dzień z 2-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni o jaką Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenia Zamówienia, jednak nie ma możliwości przesunięcia zamówienia w dni obejmujące weekend (sobota i niedziela).

III. Płatność

 1. Zamawiający winien dokonać płatności w jeden z następujących sposobów :
 • - przelewem tradycyjnym na konto "Muy Bueno" Renata Szymała w ING Banku Śląskim nr rachunku : 98 1050 1344 1000 0097 2028 9280 lub PEKAO S.A. nr rachunku : 68 1240 4357 1111 0011 1911 0084. Po dokonaniu płatności należy wysłać potwierdzenie przelewu na adres zamowienia@muybueno.pl
 • - za pośrednictwem PayU

IV. Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się w dzień poprzedzający wybraną datę realizacji zamówienia oraz co drugi dzień, uzgodniony każdorazowo z Zamawiającym na miejsce przez Niego wskazane w godzinach od 15:00 do 23:00 - w zależności od lokalizacji miejsca dostawy.
 2. W razie nieodebrania przez Zamawiającego dostawy z jakichkolwiek przyczyn przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony.

V. Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia ze złożonym Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 48 godzin od realizacji Zamówienia.
 2. Reklamacja winna zostać rozpatrzona w ciągu 24 godzin. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

VI. Polityka prywatności

 1. Wszelkie dane klienta w procesie rejestracji są gromadzone i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i mogą być wykorzystane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest Muy Bueno Renata Szymała z siedzibą w Rybniku.

VII. Polityka plików cookies

 1. Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies – są to małe pliczki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze służące poprawie doświadczenia użytkownika płynącego z używania naszej strony. Ogólnie pliki cookies służą utrzymaniu preferencji użytkowników, w przypadku sklepów internetowych przechowywaniu informacji o produktach umieszczonych w koszyku oraz dostarczeniu anonimowych informacji dla takich narzędzi śledzących jakim jest Google Analytics.
 2. Co do zasady ciasteczka służą poprawie użytkowania przez Państwa stron WWW. Jednakże mogą Państwo wyłączyć możliwość zapisywania ciasteczek w Państwa przeglądarce przez tę stronę lub inne. Najprościej jest wyłączyć zapisywanie ciasteczek w ustawieniach prywatności w Państwa przeglądarce.