Franczyza

Muy Bueno Renata Szymała udostępni koncept franczyzowy osobom chcącym na terenie Górnego Śląska uruchomić własną działalność gospodarczą.

Koncept obejmuje kompleksową obsługę klientów w zakresie firmowego cateringu dietetycznego "Muy Bueno" na zasadzie wyłączności.

Muy Bueno Renata Szymała jest właścicielem znaku towarowego "Muy Bueno" oraz receptur i technologii wytwarzania konfekcjonowanych produktów cateringu dietetycznego. Posiada duże zaplecze produkcyjne oraz zespół specjalistów osiągających najlepsze rezultaty w produkcji wysokospecjalistycznych dań cateringu dietetycznego.


Franczyzodawca zapewnia :

 • system informatyczny powiązany ze stroną www „Muy Bueno” umożliwiający :
  • pozyskanie klientów,
  • przyjmowanie zamówień na dostawy,
  • dostęp do konsultacji ze specjalistami obsługi klienta,
  • kontakt i bieżącą współpracę ze specjalistami dietetyki,
 • dzienne dostawy specjalistycznym transportem pełnego asortymentu zestawów dietetycznych do magazynu Franczyzobiorcy.
 • obsługę finansową i prawną.
 • materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe.

Franczyzobiorca w ramach prowadzonej działalności :

 • prowadzi magazyn konfekcjonowanych zestawów cateringu dietetycznego,
 • dokonuje dziennej dystrybucji zestawów cateringu dietetycznego na ustalonym obszarze,
 • współpracuje z Franczyzodawcą w zakresie promocji produktu i pozyskiwania nowych klientów.

Franczyza „Muy Bueno” wymaga :

 • osobistego zaangażowania Przedsiębiorcy w realizację przedsięwzięcia,
 • prowadzenia działalności na terenie miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców,
 • dysponowania własnym środkiem transportowym spełniającym wymogi prowadzonej działalności.

uwagaPrzewidywana suma do uruchomienia działalności wynosi 10 000,00 zł. (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) plus środek transportu. Wyjątkowa atrakcyjność oferty polega na tym, że przedsięwzięcie może być rentowne od samego początku, bez ryzyka związanego ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi.