Dobra Nowina - Regulamin promocji

REGULAMIN promocji cateringu dietetycznego "Muy Bueno" (dalej również regulamin)

 1. Regulamin określa warunki i zasady, na których odbywa się promocja pod nazwą "Dobra Nowina" (dalej również "promocja").
 2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi Polecającemu (obecny stały Klient Muy Bueno, który wcześniej dokonał zakupu diety tygodniowej lub dłuższej) możliwości skorzystania z darmowej dostawy diety w ilościach i na zasadach określonych poniżej.
 3. W celu skorzystania z promocji należy :
  a) polecić dietę Muy Bueno innej osobie (nie będącej do tej pory Klientem Muy Bueno) i doprowadzić do złożenia przez Nią, telefonicznego zamówienia jednej z diet Muy Bueno na okres nie krótszy niż 10 dni,
  b) osoba składająca zamówienie powinna poinformować operatora przyjmującego zamówienie o osobie (Kliencie polecjącym) za pośrednictwem, której dowiedziała się o zaletach Muy Bueno,
 4. Klient Polecający otrzyma prawo do bezpłatnej dostawy całodziennej diety typu wcześniej zakupionej w ilości: 1 dnia za każde 10 dni sprzedaży innej osobie z Jego polecenia.
 5. Klient Polecający może skorzystać wielokrotnie z promocji w okresie jej obowiązywania.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Podanie danych osobowych osób uczestniczących w promocji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z promocji.
 8. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Muy Bueno Renata Szymała z siedzibą 44-217 Rybnik ul. Kardynała Kominka 46.
 9. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może skonsultować się z Administratorem za pośrednictwem e-maila : kontakt@muybueno.pl lub telefonicznie 509 167 546.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy K.C. Promocja obowiązuje od 01.01.2019 do odwołania. Informacja o promocji może być podana wcześniej na stronie www.muybueno.pl.